Efraim Rodziny

Ktoś mądry powiedział, że całe zło na świecie jest dlatego, że istnieją złe rodziny.Chcemy naprawiać w nas to co złe oddając się całkowicie naszemu Zbawicielowi.Staramy się by nasze rodziny istniały i rozwijały się na większą chwałę Bożą. Nasza wspólnota rodzin ma swoje początki w akademickiej wspólnocie Efraim. To stamtąd wywodzi się większość naszych małżeństw.Duch Święty […]

Klub Mam

Spotkania mają w większości charakter tematyczny. W poprzednim roku przewinęło się mnóstwo bardzo inspirujących tematów: o wychowywaniu dzieci, o relacji małżeńskiej, o gościnności , pasjach, zarządzaniu czasem, ekologii, metodzie Montessori. W tym roku będzie również co jakiś czas  krótka adoracja i cykl spotkań o kobietach w Biblii. W planie jest też kilka spotkań ze specjalistami: […]

Duszpasterstwo Akademickie WINNICA

No dobra, maturę masz już w kieszeni (a może zdałeś ją już jakiś czas temu). Zaczynasz wreszcie dorosłe życie. Duszpasterstwo akademickie pomoże ci podjąć dojrzałą decyzję do co twojej wiary. Pomoże ci znaleźć twoją osobistą formę spotkania z Bogiem, a co najważniejsze da ci możliwość zawiązania nowych, dobrych, przyjaźni. DaWinnica – start

Wspólnota Domownicy Boga

Osadzeni w Kościele Katolickim pragniemy doświadczyć objawienia się Synów Bożych, którzy idąc za Chrystusem i będąc Jego uczniami, obdarowani Duchem Świętym posłani są do budowania braterskich relacji i szerzenia Królestwa w świecie. https://domownicyboga.pl

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Nasze spotkania odbywają się w poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 17:00 w Małym Kościele. Najbliższe spotkanie ze wspólną Mszą św. odbędzie się w poniedziałek, 7 grudnia 2015 r. Ponieważ jest to czas Adwentu, m.in. czas odprawiania Rorat, uczestniczymy w Roratach dla dzieci o godz. 17:00 w Małym Kościele, a po Roratach odmówimy wspólnie […]

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

WŻCh jest światowym publicznym stowarzyszeniem wiernych na prawach papieskich. Wywodzi się Sodalicji Mariańskich – grup apostolstwa świeckich, które powstały w XVI wieku z inicjatywy św. Ignacego Loyoli. Źródłem duchowości WŻCh są Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego i zgodnie z nimi prowadzona jest formacja we wspólnotach podstawowych. Obecnie w Trójmieście działa siedem wspólnot podstawowych – pięć w […]

Parafialny Zespół Caritas

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego. Prafialny Zespół Caritas koncentruje się na pomocy […]

Ministranci i Schola

Liturgiczna Służba OłtarzaJesteśmy grupą młodych ludzi,którzy pragną służyć Bogui nie wstydzą się swojej wiary. Spotkania Spotkania dla kandydatów na ministrantów i dla ministrantów bez pelerynek odbywają się w soboty o 10:30.Spotkania dla ministrantów, zwłaszcza tych, którzy chcą być lektorami w soboty o 14:15Spotykamy się w sali pod Dużym Kościołem.Spotkania dla zaangażowanych w scholę są w […]

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Pomysł i pragnienie powstania Koła Przyjaciół Radia Maryja dojrzewało wśród wielu parafian od kilku lat. Towarzyszyła tym dążeniom modlitwa. W listopadzie 2001 roku nadszedł wymodlony czas i pragnienie wielu serc, dzięki Łasce Bożej spełniło się. Duch Święty wlał odwagę w serca i delegacja 6-cio osobowa spotkała się z o. proboszczem, któremu przedstawiła wolę założenia Koła […]