Osadzeni w Kościele Katolickim pragniemy doświadczyć objawienia się Synów Bożych, którzy idąc za Chrystusem i będąc Jego uczniami, obdarowani Duchem Świętym posłani są do budowania braterskich relacji i szerzenia Królestwa w świecie.

https://domownicyboga.pl