www.facebook.com/jezuici.gdansk

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego.

Prafialny Zespół Caritas koncentruje się na pomocy świadczonej parafianom.

Nasza pomocą obejmujemy obecnie ok. 300 osób, w tym wiele rodzin. Świadczymy przede wszystkim pomoc materialną w postaci wydawanej żywności. Interesuje nas także sytuacja i warunki bytowe w jakich znajdują się nasi parafialne. Staramy się być wrażliwi i w miarę możliwości odpowiadać na różne potrzeby i sytuacje w jakich znajdują się parafianie, tam gdzie potrzebna jest pomoc.

Trzy razy w roku organizujemy zbiórkę pieniędzy  z myślą o naszych podopiecznych.

Dwa razy w roku gromadzimy także z chorymi, ubogimi i samotnymi na Eucharystii.

W okolicach Świąt świętujemy z ubogimi i samotnymi Wigilię Bożego Narodzenia, zaś z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dzielimy się „święconką”.

Dyżurujemy w czwartki przy Małym Kościele w godz. 16.00-18.00.