www.facebook.com/jezuici.gdansk

Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej.

   COC AG jest diecezjalnym stowarzyszeniem katolików, skonfederowanym na szczeblu krajowym i międzynarodowym z konfederacją stowarzyszeń prywatnych o nazwie „Konfederacja Centrów Ochotników Cierpienia”. Realizując swoje cele, Centrum Ochotników Cierpienia podejmuje wezwanie do modlitwy i pokuty, stanowiące element duchowości maryjnej, która odwołuje się do objawień w Lourdes i Fatimie. W jego skład wchodzą wierni, należący do sekcji świeckich (Ochotnicy Cierpienia, Bracia i Siostry Chorych) i duchowni (Maryjna Liga Kapłanów), którzy pragną prowadzić wspólne dzieło apostolskie oraz działalność pożytku publicznego. Dzieło to i działalność tego rodzaju realizowana jest w Archidiecezji Gdańskiej nieprzerwanie od 20 lat przez Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i Chorych. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.cocgdansk.pl