www.facebook.com/jezuici.gdansk

Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Apostolstwa Modlitwy. Ważnym zadaniem Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznej nauki Kościoła. Zapraszamy i zachęcamy parafian do włączenia się w działalność parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, jak również do włączenia się w wielką światową wspólnotę Apostolstwa Modlitwy.

Dzisiaj również swoje święto patronalne obchodzą Siostry Betanki. Dziękując za ich posługę w naszej parafii pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

Do końca listopada modlimy się za naszych zmarłych codzienne o godzinie 18.15, a w czwartek o godzinie 8.30 sprawujemy Mszę Świętą w intencji naszych drogich zmarłych.

Ukazał się nowy numer biuletynu parafialnego Przy Świętym Krzyżu. Zachęcamy do lektury i nabycia biuletynu dla siebie i naszych sąsiadów, którzy z powodu wieku czy dolegliwości nie wychodzą z domu. Ofiarę na pokrycie kosztów druku biuletynu można składać do oznaczonej skarbony.

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj możemy wesprzeć ofiarami do puszek Caritas Polska oraz Jezuickie Centrum Społeczne. Fundusze te będą przeznaczone na pomoc imigrantom oraz osobom znajdującym się w ośrodkach dla uchodźców.

  • W poniedziałek przypada rocznica poświęcenia naszej świątyni, dużego kościoła. Dziękujemy tym wszystkim, którzy się tu modlili i nadal modlą, korzystają z życia sakramentalnego oraz dbają, aby nasz Dom Boży był świątynią miłą Bogu. Jutro również wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Bardzo dziękujemy siostrze Elżbiecie, Pani Basi oraz Panu Sebastianowi za codzienną dbałość o piękno muzyki wybrzmiewającej w naszych świątyniach. Z racji święta jutro o godzinie 19.00 podczas Mszy Świętej zaśpiewa nasz parafialny chór Crux Fidelis, któremu również bardzo dziękujemy za uroczystą oprawę Mszy Świętych.
  • W środę, 24 listopada Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Eucharystię dziękczynną w 20 lecie istnienia Koła przy naszej parafii. Msza Święta będzie sprawowana o godzinie 17.00 w Małym Kościele. Mszę Świętą poprzedzi modlitwa różańcowa o godzinie 16.20
  • W czwartek duszpasterstwo akademickie zapraszamy na Mszę Święta o godzinie 19.30 w Małym Kościele. Zapraszamy szczególnie tych, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty duszpasterstwa akademickiego.
  • Dzisiaj podczas sumy parafialnej zostaną poświęcone opłatki na nasze wigilijne stoły.
  • Bóg zapłać za ofiary przekazywane na utrzymanie naszej parafii i na fundusz związany z ogrzewaniem naszych kościołów. Numer konta parafialnego jest na naszej stronie internetowej www.gdansk.jezuici.pl
  • W przyszłą niedzielę dzieci i pracownicy świetlicy środowiskowej na Chełmie przeprowadzą „akcję pierniczkową”. Już dzisiaj za okazaną życzliwość i wsparcie najmłodszych serdecznie dziękujemy.
  • Już dziś zapraszamy na pierwsze parafialne spotkanie synodalne, które planujemy zorganizować w czwartek, 9 grudnia. Szczegóły podamy w następne niedziele.
  • Prosimy i przypominamy o zachowywaniu zasad bezpiecznego przebywania w świątyni. Dbajmy o zdrowie swoje i bliźnich zakrywając usta, nos i dezynfekujmy dłonie.