Ogłoszenia parafialne, 20 stycznia 2019

Dzisiaj popołudniu zapraszamy babcie i dziadków oraz rodziców na jasełka, które wystawią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52. Jasełka będę prezentowane w Małym Kościele o godzinie 16.00. W poniedziałek o godzinie 17.00 Msza Święta, a po niej spotkanie Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, w sali pod Małym Kościołem. Zapraszamy nowe osoby, które chciałyby poprzez modlitwę […]

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych Z posługą sakramentalną kapłani odwiedzają chorych: w środę, czwartek, piątek i sobotę około pierwszego piątku miesiąca. w każdym innym czasie w nagłych wypadkach. Zgłoszenia do chorych przyjmujemy w kancelarii parafialnej.

Małżeństwo

Małżeństwo SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 1.) Zasadą ogólną jest, że Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego, i tam przeprowadza się przygotowanie, i wszystkie formalności przedślubne. W tym miejscu, jak pokazuje życie, potrzeba wyjaśnienia.Wiele kontrowersji, nieporozumień a nawet pretensji wprowadza niezrozumienie co znaczy określenie MOJA PARAFIA. Moja parafia, czyliPARAFIA MOJEGO OBECNEGO FAKTYCZNEGO ZAMIESZKANIA. Często jest to inna […]

Bierzmowanie

Bierzmowanie Zasadą ogólną jest, że przygotowanie i przyjęcie Sakramentu bierzmowania, powinno mieć miejsce w parafii obecnego faktycznego miejsca zamieszkania. Właśnie ta parafia ma pierwszeństwo i wszelkie prawa odnośnie udzielenia m. in. Sakramentu bierzmowania. Spotkania dla kandydatów przygotowujące do Bierzmownia (uczniów III klas gimnazjalnych i starszych) w naszej parafii rozpoczną się we wrześniu 2018 r. Najbliższy Sakrament […]

I Komunia święta

I Komunia Święta Data i godzina będą podana niebawem „Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją ma życie wieczne” Zasadą ogólną jest, że przygotowanie i przyjęcie Sakramentu Pokuty i Eucharystii, powinny się dokonać w parafii obecnego faktycznego miejsca zamieszkania. Właśnie ta parafia ma pierwszeństwo i wszelkie prawa odnośnie przygotowania i udzielenia m. in. tych sakramentów. […]

Spowiedź święta

Sakrament Pokuty i Pojednania Do sakramentu pokuty (czyli Spowiedzi Świętej) można przystąpić codziennie w Dużym Kościele na Mszach św. porannych (6:30 – 8:30) oraz podczas Mszy Świętej wieczornej o godzinie 19.00 Ojcowie spowiadają również w każdą niedzielę na wszystkich Mszach św. w Dużym i Małym Kościele. Ponadto, poza wakacjami, spowiedź odbywa się w każdy piątek […]

Chrzest

CHRZEST Informacje dla pragnących ochrzcić dziecko 1.) Chrztu dzieciom udzielamy w II i IV niedzielę miesiąca bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11:00. 2.) Wcześniej rodzice lub prawni opiekunowie uzgadniają w kancelarii termin i potrzebne dokumenty: a.) Akt urodzenia dziecka.b.) Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że mogą  podjąć i pełnić funkcję Rodziców chrzestnych.c.) Zgodę na chrzest z ich parafii zamieszkania-  dotyczy osób […]

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Nasze spotkania odbywają się w poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 17:00 w Małym Kościele. Najbliższe spotkanie ze wspólną Mszą św. odbędzie się w poniedziałek, 7 grudnia 2015 r. Ponieważ jest to czas Adwentu, m.in. czas odprawiania Rorat, uczestniczymy w Roratach dla dzieci o godz. 17:00 w Małym Kościele, a po Roratach odmówimy wspólnie […]

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

WŻCh jest światowym publicznym stowarzyszeniem wiernych na prawach papieskich. Wywodzi się Sodalicji Mariańskich – grup apostolstwa świeckich, które powstały w XVI wieku z inicjatywy św. Ignacego Loyoli. Źródłem duchowości WŻCh są Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego i zgodnie z nimi prowadzona jest formacja we wspólnotach podstawowych. Obecnie w Trójmieście działa siedem wspólnot podstawowych – pięć w […]

Parafialny Zespół Caritas

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego. Prafialny Zespół Caritas koncentruje się na pomocy […]