www.facebook.com/jezuici.gdansk

Bierzmowanie

Zasadą ogólną jest, że przygotowanie i przyjęcie Sakramentu bierzmowania, powinno mieć miejsce w parafii obecnego faktycznego miejsca zamieszkania. Właśnie ta parafia ma pierwszeństwo i wszelkie prawa odnośnie udzielenia m. in. Sakramentu bierzmowania.

Spotkania dla kandydatów przygotowujące do Bierzmownia (uczniów III klas gimnazjalnych i starszych) w naszej parafii rozpoczną się we wrześniu 2018 r.

Najbliższy Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony w pierwszej połowie 2019 roku.

Należy dostarczyć: – indeks z właściwym wpisem z udziału w zajęciach religii w szkole; – świadectwo Chrztu św.; – Zgodę od swojego Księdza Proboszcza, jesli ktoś nie jest z naszej parafii, o ile został przyjęty przez Prowadzących.

Spotkania będą odbywały się w sali pod Małym Kościołem: – według ustaleń Ojców prowadzących przygotowanie.

Ojcowie prowadzący: o. Robert Gronek SJ i o. Adam Matras SJ.

Pomocne strony

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3 – imiona świętych i błogosławionych wraz z życiorysami.