Wspólnoty w Naszej Parafii

Akademicka wspólnota uwielbieniowa

https://efraim.pl

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) w naszej parafii spotyka się w trzeci czwartek każdego miesiąca o godz. 20.00 w salce pod „Małym Kościołem” na rozważaniach formacyjnych i organizacyjnych.
Jaki jest statut, cele, program działań na szczeblu ogólnopolskim i diecezjalnym znajdziesz pod adresem www.ak.org.pl.
Nasz oddział we współpracy z Ojcem Proboszczem i członkami innych grup apostolskich organizuje raz w roku Festyn Parafialny oraz Charytatywny Bal Karnawałowy. Nasi członkowie współuczestniczą w organizacji kuratoryjno-metropolitalnego konkursu biblijnego, pomagają niepełnosprawnym angażując się w działalność COC (Centrum Ochotników Cierpienia).
W czasie świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na „opłatku”, a na Wielkanoc organizujemy „konkurs pisankowy” dla dzieci. Stale prowadzona jest gablotka naszego oddziału z częścią formacyjną oraz informującą o naszych planach.
Zorganizowaliśmy dwie wystawy plastyczne z kolejnych edycji konkursu biblijnego oraz dużą wystawę pt. „Nasi parafianie z Ojcem Św. Janem Pawłem II”. Nasi członkowie współpracując z wieloma osobami z różnych wspólnot prowadzą kawiarenkę parafialną. Próbujemy zorganizować spotkania z ciekawymi ludźmi z naszej parafii. Dotychczas było spotkanie z PP. Ireną i Zbigniewem Gryszkiewiczami oraz z byłym senatorem P. Antonim Szymańskim.
Jest nas niewielu, przyłącz się do nas zdziałamy więcej. Zapraszamy!

Nasze spotkania odbywają się w poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 17:00 w Małym Kościele.

Najbliższe spotkanie ze wspólną Mszą św. odbędzie się w poniedziałek, 7 grudnia 2015 r. Ponieważ jest to czas Adwentu, m.in. czas odprawiania Rorat, uczestniczymy w Roratach dla dzieci o godz. 17:00 w Małym Kościele, a po Roratach odmówimy wspólnie Różaniec do Siermiu Boleści NMP.

Natomiast w styczniu 2016 – spotykamy się w poniedziałek 4.01.2016 – o godz. 17:00, najpierw w Małym Kościele na wspólnej mszy, a potem na Spotkaniu Opłatkowym wszystkich wspólnot. Spotkanie opłatkowe odbędzie się w salkach pod Małym Kościołem.

Apostolstwo Dobrej Śmierci
„Dobrze żyć – to wiele,
dobrze umrzeć – to wszystko…”

Apostolstwo Dobrej Śmierci zwane także Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego chrześcijańskiego umierania.

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać:

 • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia często kierują swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru i w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Członkowie Stowarzyszenia:

 • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich zapisanych.
 • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach św., która w Polsce jest celebrowana codziennie za żyjących i za zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

 1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,
 2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Święty Józefie – módl się za nami”,
 3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.
Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3. W takim przypadku nie powiadamia się już Centrali w Górce Klasztornej.

Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego.

Nasze cele i zadania:
„Kochać i służyć”.

 • Modlitwa codziennego ofiarowania się Bogu przez Jezusa Chrystusa.
 • częsta Komunia św. wynagradzająca za grzechy świata.
 • modlitwa w i według intencji Ojca świętego.wieczorny rachunek sumienia.
 • nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa oraz Niepokalanego Serca Maryi.
 • Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest naszym świętem patronalnym.
 • jeżeli dotarła do nas wiadomość o śmierci członka Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, bierzemy udział w pogrzebie.
 • za zmarłych ofiarujemy mszę św. w miesiąc po śmierci, a w każdy pierwszy piątek miesiąca mszę św. zbiorową.

Spotkania

 • Pierwszy piątek miesiąca o godz. 8:00 w Dużym Kościele – Msza św. w intencji zmarłych członków Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca. Tego dnia przystępujemy do Komunii św. wynagradzającej Bożemu Sercu za grzechy swoje i za grzechy świata.
 • Pierwsza niedziela miesiąca o godz. 8:00 Msza św. w intencjach i według intencji wszystkich żyjących członków Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca. Bezpośrednio po mszy, czyli ok. godz. 9:oo – spotkanie formacyjne dla wszystkich członków. Po południu w Dużym Kościele: Adoracja Najświętszego Sakramentu według wyznaczonych Róż i własnej potrzeby. O godz. 18:00 Nabożeństwo ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusa z wyjaśnieniem intencji Apostolstwa Modlitwy.
 • Każdy WTOREK – Różaniec w intencji i według intencji Ojca Świętego o godz. 18:20 w Dużym Kościele.
 • Poniedziałek przed pierwszą niedzielą miesiąca – Spotkanie Animatorów (Zelatorów) o godz. 17:00 w salce obok kawiarenki, pod Małym Kościołem.

Ktoś swego czasu zapytał: „I to wszystko jest obowiązkowe?” – nie, nie jest obowiązkowe. To jest informacja gdzie jesteśmy i co robimy. Najwyżej jest to zaproszenie. A Ty możesz dołączyć. My wskazanego dnia tam jesteśmy, wiesz co robimy, i jeżeli kochasz lub przyjaźnisz się, lub chcesz znaleźć przyjaźń, to jesteś zaproszony – zaproszona.

Każdy Wtorek
18:20 – Różaniec w intencji Papieża Franciszka jak i w intencjach przez Niego poleconych.

Poniedziałek przed I Niedzielą miesiąca
17:00 – Zebranie Animatorów AM i ŻR w sali pod Małym Ko­ściołem.

Pierwsza Niedziela miesiąca
8:00 – Msza św. o Boże błogosławieństwo i w intencjach wszystkich członków Apostol­stwa Modlitwy i Żywego Różańca. Przygotowują poszczególne Róże.
Bezpośrednio po mszy, w kościele, spotkanie wszystkich Członków AM i ŻR. Po spotkaniu wymiana tajemnic ró­żańcowych.
13:50 – 16:50 – Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramenc­ie. Dy­żurują kolejno Róże.
18:00 – Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Je­zusa z wyjaśnien­iem intencji Apostolstwa Modlitwy.

I Piątek miesiąca
8:00 – Msza św. za zmarłych członków Apostolstwa Mo­dlitwy i Żywego Różańca.
8:30 lub 18:30 – Nabożeństwo wynagradzające Najświęt­szemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata.

I Sobota miesiąca
8:00 – Msza św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.
8:30 – Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego.

Prafaialny Zespół Carita koncentruje się na pomocy świadczonej parafianom.

Nasza pomocą obejmujemy obecnie ok. 300 osób, w tym wiele rodzin. Świadczymy przede wszystkim pomoc materialną w postaci wydawanej żywności. Interesuje nas także sytuacja i warunki bytowe w jakich znajdują się nasi parafiane. Staramy się być wrażliwi i w miarę możliwośći odpowiadać na różne potrzeby i sytuacje w jakich znajdują się parafianie, tam gdzie potrzebna jest pomoc.

Trzy razy w roku organizujemy zbiórkę pieniędzy z myślą o naszych podopiecznych.

Dwa razy w roku gromadzimy także z chorymi, ubogimi i samotnymi na Eucharystii.

W okolicach Świąt świętujemy z ubogimi i samotnymi Wigilię Bożgo Narodzenia, zaś z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dzielimy się „święconkiem”.

Dyżurujemy w czwartki przy Małym Kościele w godz. 16.00-18.00.

Osadzeni w Kościele Katolickim pragniemy doświadczyć objawienia się Synów Bożych, którzy idąc za Chrystusem i będąc Jego uczniami, obdarowani Duchem Świętym posłani są do budowania braterskich relacji i szerzenia Królestwa w świecie.

https://domownicyboga.pl

Sakrament małżeństwa, i co dalej?
Jeżeli jesteś w sakramentalnym związku małżeńskim i szukasz pogłębienia relacji z Bogiem i swoim małżonkiem, to propozycja dla Ciebie! We wspólnocie małżeństw masz szansę nie tylko pogłębić swoją wiarę i miłość, ale także zyskać oddanych przyjaciół wśród innych małżonków chrześcijańskich z parafii, diecezji, z całej Polski (i nie tylko…).
Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie (tzw. Oazy), wspólnoty założonej przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Sakrament małżeństwa jest wielką łaską, jednak by umacniać jedność i wzajemną miłość trzeba rozwijać się przez całe życie. Domowy Kościół pomaga małżonkom na tej drodze proponując konkretną duchowość opartą na zobowiązaniach do:

 • codziennej modlitwy osobistej;
 • spotykania się ze Słowem Bożym;
 • codziennej wspólnej modlitwy małżeńskiej;
 • codziennej modlitwy rodzinnej z dziećmi;
 • comiesięcznego dialogu małżeńskiego;
 • stosowania reguły życia (systematycznej pracy nad sobą);
 • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach.

Małżeństwa z naszej wspólnoty spotykają się co miesiąc w grupach po 4-7 małżeństw, zwanych kręgami. W czasie spotkań, w których uczestniczy także kapłan, dzielimy się bieżącymi doświadczeniami życiowymi, modlimy się wspólnie i pomagamy sobie w realizowaniu zobowiązań. Każde spotkanie jest poświęcone innemu tematowi, który wspólnie omawiamy w oparciu o Pismo Święte i inne materiały. Dzięki temu formujemy swoją wiarę i możemy dojrzewać jako chrześcijanie.

Wspólnota spotyka się także w całości na Dniach Wspólnoty (parafialnych, rejonowych i diecezjalnych), w czasie których uczestniczymy w Eucharystii i konferencjach, a po nich pogłębiamy swoje więzi w czasie agapy (uczta). Spotkanie diecezjalne odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w kościele św. Rodziny w Gdyni (ul. Kołłątaja 40).

Obecnie w naszej parafii istnieją cztery kręgi, które spotykają się także razem na Eucharystii w każdą III Niedzielę miesiąca o godz. 16 w Małym Kościele, a następnie na Agapie.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zadzwoń lub napisz e-mail:

Joanna Kiedrowicz:  tel: 666-05-25-05

 • DK.OAZA.PL
 • GDANSK.OAZA.PL
 • BLACHNICKI.OAZA.PL
 • SZANSASPOTKANIA.NET

Jesteś na studiach? Zerknij na naszą stronę i wpadnij na nasze spotkania.

DaWinnica – start

Jesteśmy wspólnotą rodzin i narzeczonych. Razem odkrywamy jak bardzo On nas umiłował i jak bardzo pragnie działać w naszych rodzinach i narzeczeństwach przez swojego Ducha Świętego. https://www.efraim-rodziny.pl/

Celem naszego Stowarzyszenia jest obrona dzieci nienarodzonych. Pomagamy matkom w trudnej sytuacji życiowej.

Zwracamy się więc z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie podejmowanych działań. Ofiary na ten cel można składać do skarbony pod chórem przy figurze św. Józefa. Bardzo prosimy też o dostarczanie ubranek dla dzieci – szczególnie dla tych do 3 roku życia.

Za złożone ofiary składamy z serca płynące Bóg zapłać.

Liturgiczna Służba Ołtarza
Jesteśmy grupą młodych ludzi,
którzy pragną służyć Bogu
i nie wstydzą się swojej wiary.


Spotkania dla kandydatów na ministrantów i dla ministrantów bez pelerynek odbywają się w soboty o 10:30.
Spotkania dla ministrantów, zwłaszcza tych, którzy chcą być lektorami w soboty o 14:15
Spotykamy się w sali pod Dużym Kościołem.


Spotkania dla zaangażowanych w scholę są w soboty o 11:00 w Małym kościele.
W Pierwsze Czwartki miesiąca spotykamy się wszyscy na Mszy Świętej o 19:00, a po niej w salce ministranckiej, aby pobyć ze sobą i lepiej się poznać.
Zapraszamy też na naszą stronę internetową: http://lsogdansk.jezuici.pl/

Spotkania mają w większości charakter tematyczny. W poprzednim roku przewinęło się mnóstwo bardzo inspirujących tematów: o wychowywaniu dzieci, o relacji małżeńskiej, o gościnności , pasjach, zarządzaniu czasem, ekologii, metodzie Montessori.


https://www.efraim-rodziny.pl/parafialny-klub-mam-zaprasza/

Jesteś zainteresowany tematem rozeznawania powołania? Skontaktuj się z o. Paweł Kowalski SJ (pawel.kowalski(at)jezuici.pl).

Możesz też zerknąć na stronę https://powolania.jezuici.pl/

Wolontariat akademicki. Przygotowujemy jedzenie dla potrzebujących z terenu Wrzeszcza, opiekujemy się emerytami z naszej parafii.

Wolontariat – główna

Wspólnota akademicka zgrupowana wokół duchowści ignacjańskiej, medytacji i dzielenia w grupach.

Ignacy

WŻCh jest światowym publicznym stowarzyszeniem wiernych na prawach papieskich. Wywodzi się Sodalicji Mariańskich – grup apostolstwa świeckich, które powstały w XVI wieku z inicjatywy św. Ignacego Loyoli. W 2013 r. obchodzić będziemy 450-lecie naszego ruchu. Źródłem duchowości WŻCh są Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego i zgodnie z nimi prowadzona jest formacja we wspólnotach podstawowych.

Obecnie w Trójmieście działa siedem wspólnot podstawowych – pięć w Gdyni i dwie w Gdańsku. Przez kilkanaście lat WŻCh wspólnie z jezuitami organizowała rekolekcje w ciągu życia, a od dwóch lat przygotowujemy razem rekolekcje radiowe w Wielkim Poście. Więcej o WŻCh w Trójmieście można dowiedzieć się z http://www.wzch-trojmiasto.pl/