www.facebook.com/jezuici.gdansk
ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

Św. Andrzeja Bobola urodził się w końcu 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. W 1611 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie. W dniu 12 marca 1622 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Z ogromnym poświęceniem prowadził dzia­łalność misyjną na Polesiu. Zakończyła się ona jego męczeńską śmiercią z rąk kozaków 16 maja 1657 ro­ku w Janowie Poleskim. Kanonizowany przez Piusa XI 17 kwietnia 1938 roku.
Dzieje kultu św. Andrzeja wiążą się ściśle z dziejami relikwii. Przechowywano je w Pińsku, Połocku, Moskwie, Watykanie, Rzymie. Od 17 czerwca 1938 roku znajdują się z woli papieża Piusa XI w Warszawie, najpierw w kaplicy stanowiącej część jezuickiego Kolegium, zaś od 1989 roku w wybudowanym na cześć Męczennika stołecznym Sanktuarium na Mokotowie. 17 maja 1992 roku św. Andrzej Bobola został ogłoszony Patronem Me­tropolii Warszawskiej, zaś 16 maja 2002 roku Patronem Polski. Od roku 1945 jego wezwanie nosi nasz kościół parafilany.

Modlitwa o wstawiennictwo

Święty Andrzeju Bobolo,
który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
że cały się poświęciłeś na Jego służbę,
wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią!
Prosimy Cię, wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez całe życie,
byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie
w zjednoczeniu z Sercem Jezusa
i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.

Litania do św. Andrzeja Boboli

 • Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
 • Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
 • Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
 • Święta Maryjo, módl się za nami
 • Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
 • Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
 • Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
 • Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
 • Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
 • Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
 • Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
 • Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
 • Święty Andrzeju, apostole Polesia,
 • Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci,
 • Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
 • Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
 • Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
 • Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
 • Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
 • Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
 • Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
 • Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
 • Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
 • Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
 • Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,
 • Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
 • Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary,
 • Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
 • Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
 • Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali,
 • Abyśmy Bogu wiernie służyli,
 • Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
 • Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,
 • Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
K: Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Modlitwa za Ojczyznę
Święty Andrzeju,
Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.