Msza z o. Prowincjałem Tomaszem Ortmannem SJ
Wizyta o. Generała Arturo Sosy SJ w 2019r.