www.facebook.com/jezuici.gdansk

Chrzest

Informacje dla pragnących ochrzcić dziecko

1.) Chrztu dzieciom udzielamy w II i IV niedzielę miesiąca bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11:00.

2.) Wcześniej rodzice lub prawni opiekunowie uzgadniają w kancelarii termin i potrzebne dokumenty:

a.) Akt urodzenia dziecka.
b.) Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że mogą  podjąć i pełnić funkcję Rodziców chrzestnych.
c.) Zgodę na chrzest z ich parafii zamieszkania-  dotyczy osób mieszkających poza terenem naszej parafii.
d.) Z kompletem dokumentów należy zgłosić się w kancelarii około 10 dni przed  chrztem dziecka.
e.) Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem, o godz. 20:00 w Dużym Kościele.

3.) W dniu chrztu należy przybyć do kościoła 15 minut przed uroczystością, aby złożyć podpisy w księdze chrztów.

4.) Należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę (rzeczy te można nabyć w sklepiku parafialnym).

5.) Rodzice i rodzice chrzestni przed chrztem przystepują do sakramentu pojednania.

6.) W czasie Mszy św. rodzice i rodzice chrzestni ofiarują Komunię św. w intencji dziecka.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK), Kan. 872.

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

KPK, Kan. 874§1
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony, ten kto:
10 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest lub jego rodziców, albo tych, kto ich zastępuje, … posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
20 ukończył 16 lat …
30 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
40 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, …

Stwierdzenie o „prowadzeniu życia zgodnego z wiarą i odpowiadającego funkcji, jaką ma pełnić.” obejmuje m.in., że:
– przyjmuje nauczanie i prawdy wiary Kościoła Rzymskokatolickiego.
– życie osobiste prowadzi według Przykazań Bożych, nauczania Jezusa Chrystusa i Kościoła. Jest prawdziwym kawalerem lub panną, lub żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Czyli nie żyje w związku niesakramentalnym lub cywilnym, nie żyje w konkubinacie ani w tzw. wolnym związku.
– podczas spowiedzi św. otrzymuje rozgrzeszenie.
– może przystąpić do Najświętszej Eucharystii.