www.facebook.com/jezuici.gdansk

12 maja 2024

Zapraszamy na nabożeństwo majowe, codziennie na godz. 18.30 do Dużego Kościoła.

• Wczwartek16majauroczystośćŚwiętegoAndrzejaBoboli,patronanaszegoDużego

Kościoła,.TegodniawieczornaMszaŚwiętaogodz.18.00,poniejnabożeństwomajowe.

Po Mszy zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie przy domu zakonnym . W planie

bigos,grilliinneprzysmaki.Prosimyosobychcącesięwłączyćwprzygotowanietego

święta w przyniesienie sałatek, ciast i innych potraw oraz w pomoc w rozstawieniu stołów.

Za tydzień Rocznica pierwszej komunii świętej na Mszy o godz. 11.00 w Dużym Kościele.

Spowiedź dla dzieci rocznicowych i ich rodzin w piątek od godz. 15.30.

Dziękujemywszystkim,którzyprzyszlinaspotkaniezbp.PiotremPrzyborkiemigodnie

reprezentowali naszą parafię.

Wminionymtygodniudzieciprzyjęły1komunięisakramentbierzmowaniawnaszej

parafiiDziękujemywszystkim,którzyprzygotowaliwystrójKościoła,wszczególności

siostrzeGorettcie.Dziękujemy za pomoc w sprzątnięciu Kościoła, ministrantom za służbę

przytychuroczystościach. Dziękujemy za wszelkie dary, w tym za chlebki na 1 komunię.

Wszystkim z serca dziękujemy i polecamy ich w modlitwie Panu Bogu.

.Za tydzień taca przeznaczona będzie na remont i konserwacje naszych obu Kościołów.

Spotkanie organizacyjne przed festynowe odbędzie się we wtorek 14 maja o godz. 18.00 w

kawiarence (wejście od ogrodu).

DzisiajiwnastępnąniedzielębziemożnanabyćpłytyznagraniamizespołuStellaMaris.

Ofiary za te pyty przeznaczone będą na organizację najbliższego Festynu Parafialnego