www.facebook.com/jezuici.gdansk

5 maja 2024

Ogłoszeniaparafialne

5maja 2 0 2 4

VINiedzielaWielkanocna

• Zapraszamy na nabożeństwo majowe, codziennie na godz. 18.30 do Dużego

Kościoła.

• NowennaprzeduroczystościąZesłaniaDuchaŚwiętegorozpoczynasięwpiątek.

Wierni, którzy pobożnie uczestniczą w nowennie odprawianej publicznie mogą

uzyskać odpust cząstkowy.

• Dziśpierwszaniedzielamiesiąca.PosumiewystawienieiAdoracjaNajświętszego

Sakramentu.Ogodz.18.00nabożeństwodoNajświętszegoSercaPanaJezusaz

wyjaśnieniem papieskich intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca na

miesiąc maj.

• Wizytacja kanoniczna parafii. W dniu9majabędzienaszaparafiawizytowana

przezks.Bp.PiotraPrzyborka.Ztejracjizapraszamyprzedstawicieliwspólnot

parafialnychiosobyzainteresowanenaspotkanie9majaogodz.11.20domałego

Kościoła z Ks. Bp. Piotrem Przyborkiem.

W ramach tej wizytacji ksiądz Biskup spotka się z Radą Parafialną i Radą

Ekonomiczną Parafii. Spotkanie o godz. 17.00 w Domu Zakonnym przy ul.

Mickiewicza 11.

Próba przed bierzmowaniem dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w środę

o godz. 17.00 w Dużym Kościele.

• Bierzmowanie naszej młodzieży odbędzie się w czwartek o godzinie 18.00 w

Dużym Kościele przez posługę Biskupa Piotra Przyborka.

• Stowarzyszenie Gaudium Vitae zaprasza na Mszę Świętą w intencji dzieci poczętych

i ich rodziców w dniu 10.05. o godz. 19.00 w Dużym Kościele.

WzwiązkuztymnabożeństwomajoweiwieczornaMszaŚwiętaogodz.19.00

odbędą się w Małym Kościele.

• Spowiedź dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej:

Szkoła Podstawowa nr 24 o godz. 17.00 w Dużym Kościele

• Szkoła Podstawowa nr 52 o godz. 17.30 w Dużym Kościele

  • Ogłoszeniaparafialne5maja 2 0 2 4VINiedzielaWielkanocna• Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na MszęŚwiętą w czwartek, 9 maja, o godz. 9.00 do Dużego Kościoła.• UroczystośćPierwszejKomuniiŚwiętejodbędziesięwsobotę,11majawDużymKościele:• dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 24 – o godz. 10.00• dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52 – o godz. 12.00• Serdecznie dziękujemy za ofiaryzłożone na ogrzewanie i utrzymanienaszego domuzakonnego i obu kościołów.