www.facebook.com/jezuici.gdansk

28.04.2024

Ogłoszeniaparafialne

28kwietnia 2 0 2 4

V`NiedzielaWielkanocna

Dziś zbieramy do puszek na rzecz festynu parafialnego.

Nabożeństwo Majowe odprawiane będzie codziennie o godz. 18.30

W środę 1 maja wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika.

Wtymtygodniuprzypada pierwszy czwartekmiesiąca.NabożeństwoGodziny

Świętej połączone z nabożeństwem majowym o godz. 18.00 w Dużym Kościele.

Wpiątek3 majaprzypadaUroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Polski.Mszę Święte w Dużym Kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13,00,

19.00.PoMszyŚwiętych.jogodz.13.00KoronkadoMiłosierdziaBożego.W

Małym Kościele tego dnia nie ma Mszy Świętej. Spowiedź na wszystkich

Mszach Świętych.

Najbliższa sobota jest pierwszą w miesiącu. Msza Święta i Nabożeństwo

Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 8.30 w Dużym

Kościele.

Za tydzień INiedziela miesiąca .Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy

Świętejo13.00 w Dużym Kościele. Ogodz.18.00 nabożeństwo majowe połączonez nabożeństwem do Serca

Pana Jezusa i wyjaśnieniem intencji Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj.

W przyszłą niedzielę będzie możliwość wsparcia akcji „Marsz dla Życia”.

Podczas ogłoszeń będzie krótkiewyjaśnienie czym jest taakcja i jak możemysię

w nią włączyć.

Wizytacja kanoniczna parafii. W dniu 9 maja będzie nasza parafia wizytowana

przezks.Bp.PiotraPrzyborka.Ztejracjizapraszamyprzedstawicieliwspólnot

parafialnych i osoby zainteresowane na spotkanie 9 maja o godz. 11.20 do

małego Kościoła z Ks. Bp. Piotrem Przyborkiem.

WramachtejwizytacjiksiądzBiskupspotkasię z Radą Parafialną i

RadąEkonomiczną Parafii. Spotkanie o godz. 17.00 w Domu Zakonnym przy ul. Mickiewicza 11