www.facebook.com/jezuici.gdansk

17 marca 2024

Ogłoszeniaparafialne

17marca 2 0 2 4

VNiedzielaWielkiegoPostu

1. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:

a) Gorzkie Żale – niedziela godz. 18.00 DK

b) Droga Krzyżowa z udziałem dzieci – piątek godz. 17.30

c) Droga Krzyżowa dla ogółu wiernych – piątek po Mszy o 8.30 i 18.15 DK

d) Droga Krzyżowa dla studentów – piątek godz. 19.30 MK

2. W poniedziałek 18 marca zapraszamy członków Apostolstwa Modlitwy i Żywego

Różańca na Mszę Świętą o godz. 17.00 do Małego Kościoła.

3. W wtorek uroczystość świętego Józefa.

4. Dziś o. Marek Kruszyński SJ będzie promował książki wydawane przez

wydawnictwo Rethos.

5. SpotkanieParafialnegoOddziałuAkcjiKatolickiejodbędziesięweczwartek21

marca o godz. 18.00.

6. Zbliżasiętermomodernizacja MałegoKościoła.Dokładnedatyi zakresprac

podamy wkrótce. Prosimy jednak o pomoc w zabezpieczeniu części

pomieszczeń.Dlategoprosimyopomockilkumężczyznwnajbliższąśrodęna

godz.17.30 do Małego Kościoła( od strony ogrodu spotkanie).

7. Za tydzień odbędzie się „Kiermasz SOS dla Ziemi Świętej”.

8. Msza Święta Wypominkowa w najbliższy czwartek o godz. 8.30

9. Wbiuletynie kończymycykl oMszy Świętej.Dziękujemy za przygotowane

rozważania.

10. Dziękujemy za złożone ofiary. Za naszych dobroczyńców modlimy się w sposób

szczególny w każdą środę.

Ogłoszenia Duszpasterstwa Akademickiego

11.Akademickie Rekolekcje Wielkopostne w dniach 19- 21 marca o 19.30 pt.

Duchowość Lego. Rekolekcję poprowadzi o. Przemysław Wysogląd SJ.

12. 22.03 zapraszamy na nocną drogę krzyżową. Początek Eucharystią o 22.30

wkaplicyszkolnejprzyul.Tatrzańskiej35wGdyni.KoniecdrogiwGdańsku

Wrzeszczu w salkach DA gdzie będzie czekać śniadanie.