• Wszystkim parafianom, przyjaciołom i sympatykom naszej parafii składamy z serca płynące życzenia Pokoju i Radości od Zmartwychwstałego Pana. Przyjmijmy do naszych serc Jego błogosławieństwo na drodze wiary, nadziei i miłości. Niech radość Wielkiej Nocy zawsze przepełnia Wasze serca, nawet w te trudne dni, a doświadczenie wiary przenika Waszą codzienność.
  • „Bóg zapłać!” wszystkim osobom, które przyczyniły się do pięknego, choć jakże innego, świętowania Triduum Sacrum i całego Wielkiego Postu: Siostrom Służebniczkom, Siostrom Betankom za wszelką pomoc w okresie Wielkiego Postu, Duszpasterstwu Akademickiemu Winnica i wszystkim ludziom dobrej woli za niezbędny udział asysty liturgicznej i organizowanie internetowych przekazów z tych uroczystości. Dziękuję wszystkim Ojcom za posługę spowiedniczą, za głoszone kazania i prowadzenie liturgii. Niech Zmartwychwstały Pan wynagradza wszystkim swoja łaską.
  • W niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte: w Dużym Kościele – 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00; w Małym Kościele – 8.30, 10.00, 11.30, 13.00
  • Jutro, drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy świętych: w Dużym Kościele – 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 19.00; w Małym Kościele – 8.30, 10.00, 11.30, 13.00. Ciągle obowiązuje nas nakaz obecności tylko 5 osób, które mogą uczestniczyć w Mszy Świętej, czyli przede wszystkim osoby zamawiające daną intencję mszalną.
  • Przez cały tydzień, do przyszłej, czyli II Niedzieli Wielkanocnej zwanej Niedzielą Miłosierdzia Bożego świętujemy z wielką radością Oktawę Wielkanocy. Podczas tych dni dzisiaj, w uroczystość Zmartwychwstania o godzinie 15.00, a od poniedziałku na wieczornej Mszy Świętej odmawiać będziemy nowennę do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie Oktawy w Niedzielę Miłosierdzia zostanie odprawione Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Transmisja na profilu facebookowym naszej parafii.
  • W piątek, 17 kwietnia swoje imieniny obchodzi o. Robert Gronek. Podczas wieczornej Eucharystii modlić się będziemy w intencji o. Roberta niestety w skromnym gronie. Pamiętajmy jednakże o solenizancie w naszych modlitwach.
  • U początku Wielkiego Postu wielu z nas wzięło skarbonki Caritas w celu zbierania jałmużny wielkopostnej. Prosimy, aby naszą jałmużnę wielkopostną przekazać dopiero po ustaniu pandemii, gdy będziemy mogli wrócić już bez żadnych ograniczeń do sprawowania liturgii w naszych świątyniach. O terminie zbierania skarbonek z jałmużną wielkopostną poinformujemy we właściwym czasie.
  • I jeszcze podziękowania dla wszystkich, którzy w tych tygodniach wsparli nas ofiarą pieniężną przelaną na konto parafii. Dziękujemy za Waszą otwartość serca. Wpłaty „darowizna na cele kultu religijnego”. Numer konta: 08 1160 2202 0000 0000 5069 8583