Szczęść Boże,
W związku ze stanem epidemicznym ulega zmienia sposób funkcjonowania naszej parafii w najbliższych dniach.  Zapewniamy o modlitwie i prosimy o nią. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami:
INFORMACJE NA CZAS EPIDEMII
W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że od dnia 25 marca 2020 we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację:
Msze Święte będą sprawowane według dotychczasowego porządku godzinowego.
Msze Święte będą sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej.
Do odwołania zostają zawieszone wszystkie nabożeństwa poza Mszą św., w tym adoracje Najświętszego Sakramentu
Mając na uwadze zdrowie i życie naszych bliźnich, prosimy o uwzględnienie tego faktu oraz zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu oraz zachęcamy do Komunii duchowej.
Z sakramentu pokuty mogą skorzystać uczestnicy Mszy Świętych oraz każdy kto poprosi kapłana dyżurującego na plebanii. Można także umawiać się telefonicznie/mailowo lub przez facebooka umawiać na spowiedź indywidualną. W piątek między godziną 15 a 19 kapłan będzie dyżurował przy wejściu bocznym do świątyni/przy zakrystii, można go wówczas poprosić o udzielenie sakramentu.