www.facebook.com/jezuici.gdansk

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) w naszej parafii spotyka się w trzeci czwartek każdego miesiąca o godz. 20.00 w salce pod „Małym Kościołem” na rozważaniach formacyjnych i organizacyjnych.
Jaki jest statut, cele, program działań na szczeblu ogólnopolskim i diecezjalnym znajdziesz pod adresem www.ak.org.pl.
Nasz oddział we współpracy z Ojcem Proboszczem i członkami innych grup apostolskich organizuje raz w roku Festyn Parafialny oraz Charytatywny Bal Karnawałowy. Nasi członkowie współuczestniczą w organizacji kuratoryjno-metropolitalnego konkursu biblijnego, pomagają niepełnosprawnym angażując się w działalność COC (Centrum Ochotników Cierpienia).
W czasie świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na „opłatku”, a na Wielkanoc organizujemy „konkurs pisankowy” dla dzieci. Stale prowadzona jest gablotka naszego oddziału z częścią formacyjną oraz informującą o naszych planach.
Zorganizowaliśmy dwie wystawy plastyczne z kolejnych edycji konkursu biblijnego oraz dużą wystawę pt. „Nasi parafianie z Ojcem Św. Janem Pawłem II”. Nasi członkowie współpracując z wieloma osobami z różnych wspólnot prowadzą kawiarenkę parafialną. Próbujemy zorganizować spotkania z ciekawymi ludźmi z naszej parafii. Dotychczas było spotkanie z PP. Ireną i Zbigniewem Gryszkiewiczami oraz z byłym senatorem P. Antonim Szymańskim.
Jest nas niewielu, przyłącz się do nas zdziałamy więcej. Zapraszamy!