Siostry Służebniczki

NMP Niepokalnie Poczętej

w naszej parafii posługują Sióstry:
S.Irena Mocna - przełożona wspólnoty,
S. Maria Małgorzata Głuchowska,
S. Teresa Olender - świetlica i zakrystia,
S. Elżbieta Wolska - organistka i dekoratorka.

Adres:

Siostry Służebniczki NMP
ul. Mickiewicza 24,
80-425 Gdańsk Wrzeszcz

tel.58 341 28 13

[email protected]

 

 

DLACZEGO „SŁUŻEBNICZKI”?

Taką nazwę wybrał dla założonego przez siebie zgromadzenia bł. Edmund Bojanowski, wpatrzony w piękno Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, czystej i pokornej, którą postawił jako ideał i wzór dla sióstr. Pragnął, by siostry odzwierciedlały Jej cnoty, służąc - z miłości ku BOGU - najbardziej potrzebującym.

Nasz dom generalny znajduje się w położonej na Podkarpaciu Starej Wsi (w parafii Ojców Jezuitów), dlatego popularna nazwa Zgromadzenia brzmi: „służebniczki starowiejskie”.

Święto patronalne obchodzimy 8. grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (dogmat ten został ogłoszony w 1854 r.). Do Gdańska przybyłyśmy w 1946 r.

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej powstało 3. maja 1850 r. na Ziemi Wielkopolskiej jako odpowiedź na potrzeby czasu. Założył je - co jest jedynym znanym przypadkiem - człowiek świecki, Edmund Bojanowski, „człowiek serdecznie dobry”, jak o nim mówiono. Żył w latach 1814 - 1871 w Wielkim Księstwie Poznańskim. Był synem ziemianina i ze względu na talent literacki mógł szybko zrobić w tej dziedzinie wielką karierę. Zrezygnował z niej jednak, gdyż skutki wydarzeń politycznych (czas zaborów) i nawiedzających Ojczyznę epidemii cholery odczytał jako wyzwanie dla siebie. Poświęcił się niesieniu pomocy ubogim i chorym. Zajął się również sierotami oraz dziećmi wiejskimi, pozostającymi bez opieki, gdy rodzice pracowali w polu – „na pańskim”. Sam nie był w stanie zaradzić istniejącym potrzebom ludu polskiego, stąd do pomocy zaangażował młode wiejskie dziewczęta, które zapalił swoją gorliwością i ogromną dobrocią. Jego ideałem była służba człowiekowi, wypływająca z wielkiego umiłowania Boga. Sam wychowany w głębokiej wierze i duchu patriotycznym, uczył przekazywania najwyższych wartości w założonych przez siebie ochronkach. Dla dziewcząt, które formował na płaszczyźnie duchowej i intelektualnej, którym powierzał pracę wśród dzieci, chorych i ubogich, a zwłaszcza - najbardziej potrzebujących pomocy - napisał regułę życia, po pewnym czasie zatwierdzoną przez Kościół. Od początku swego istnienia, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP było mocno związane z Kościołem i jako takie służyło narodowi jako ostoja polskości. Edmund Bojanowski posyłał siostry tam, gdzie o nie proszono i wdrażał je do ofiarności oraz poświęcenia. Jako źródło siły ukazywał im Eucharystię i osobistą modlitwę.

Dojrzałym owocem życia według jego ideału jest jedna z jego służebniczek - bł. Siostra Celestyna Faron. Niesłusznie oskarżona przed Gestapo, nie skorzystała z możliwości ucieczki, lecz sama zgłosiła się na posterunek, by nie narażać Zgromadzenia i sąsiadów na szykany. Zginęła w Oświęcimiu w 1944 roku. W dniu 13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II dokonał w Warszawie beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego i s. Celestyny Faron (jednej ze 108 polskich męczenników II wojny światowej).  

Obecnie toczą się procesy beatyfikacyjne trzech Sług Bożych: s. Leonii Marii Nastał oraz męczennic - s. Hiacynty Luli i s. Romualdy Grzanki. Jest także zgoda Episkopatu Polski na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego świątobliwej s. Roberty Babiak i czekamy  na odpowiedź na  złożoną prośbę o otwarcie procesu świątobliwej s. Longiny Trudzińskiej z siedmioma wychowankami z sierocińca w Turkowicach, zamordowanych przez bandy UPA.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w dzisiejszych czasach nadal podejmuje myśl swego Założyciela i służy dzieciom oraz chorym i ubogim na terenie naszej Ojczyzny i poza jej granicami. Jako pierwsze rdzennie polskie zgromadzenie żeńskie wysłało swoje siostry na misje już w 1928 roku. Siostry w kraju prowadzą przedszkola, domy dziecka, domy opieki, świetlice, katechizują, troszczą się o kościoły jako zakrystianki, służą pracą charytatywną, kancelaryjną i organistowską w parafiach, a poza granicami Polski prowadzą ponadto szkoły, przychodnie i szpitale.

Na terenach misyjnych siostry pracują na 29 placówkach: w Zambii, Republice Południowej Afryki, Malawi i Tanzanii; pracą ewangelizacyjną służą mieszkańcom Wschodu na 16 placówkach: na Ukrainie, Mołdawii i w Rosji (na Syberii).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Zgromadzenia:

www.sluzebniczkiNMP.pl