Historia parafii cz. 2

RP - 2012


(Rok 2012 jest w wersji wstępnej i w opracowaniu, i mogą być, i chyba są błędy.)

26 sierpnia - w domu zakonnym, a jednocześnie i w parafii dokonały się zmiany. Obecnie w Gdańsku Wrzeszczu są Ojcowie: o. Janusz Warzycha SJ (proboszcz i superior), o. Marian Joeck SJ, o. Janusz Motyliński SJ ( kapelan szpitala na ul. Klinicznej),  o. Leszek Pestka SJ (wikariusz), o. Piotr Deczewski SJ, o. Andrzej Gryz SJ, o. Krzysztof Łaszcz SJ, o. Marek Szafran SJ, br. Andrzej Kobus SJ, o. Piotr Kropisz SJ.

Wizytację kanoniczną naszej parafii przeprowadził ka. biskup Ryszard Kasyna. W niedzielę podczas wizytacji ogłoszono, że został mianowany biskupem ordynariuszem Diecezji Pelplińskiej.
 

RP - 2013


10. lutego - niedziela
Po renowacji zostały poświęcone Stacje Drogi Krzyżowej w Dużym Kościele. Opinia jest jednoznaczna: "rozjaśniły się i nabrały barw".

28. lutego

Papież Benedykt XVI o godz. 20:00 oficjalnie ogłosił, że ze względów zdrowotnych rezygnuje  ze sprawowania urzedu.

12-13. marca
Konklawe zwołane przez ustępującego Papieża Benedykta XVI, około godz. 19:00, zakończyło się wyborem pierwszego Papieża z Ameryki Południowej, Prymasa Argentyny Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię FRANCISZEK. Jest pierwszym Jezuitą w historii na Stolicy Piotrowej.

27. czerwca
Srebrny jubileusz Kapłaństwa o. Proboszcza Janusza Warzochy SJ. Po mszy św. dziękczynnej z udziałem zaproszonych zaprzyjaxnionych kapłanów, Jubilat zaprosił wszystkich na agapę do kawiarenki.

30. czerwca - niedziela
Dzień wielkiej radości dla wszystkich. Wieloletni ministrant Artur Wyzina w dniu wczorajszym z rąk Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie otrzymał święcecnia kapłańskie. W dniu dzisiejszym odprawił mszę św. prymicyjną w naszej parafii i udzielił błogosławieństwa.

Lipiec
Kilku osobowa delegacja z naszego Duszpasterstwa Akademickiego wraz z o. piotrem Kropiszem SJ bierze udział w XXVIII Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janerio.

26. sierpnia
Jak co roku dokonują się zmiany w naszych (tzn. Jezuickich) domach. I tak: o. Krzysztof Łaszcz SJ przeprowadził się do Jastrzębiej Góry, a o. Andrzej Gryz SJ powrócił do Libanu. Już w lipcu o. Piotr Dczewski SJ, który objął po o. Januszu Motylińskim SJ posługę w Szpitalu przy ul. Klinicznej.

20. grudnia - piątek
W szpitalu na Zaspie zmarł o. Tadeusz Pawlicki SJ. Od dyspozycji 2012 r. (czyli 26 sierpnia) przeniesiony do infirmerii w naszym, jezuickim Kolegium w Gdyni. W dużej mierze był samodzielny ale widoczne problemy z poruszaniem się utrudniały mu bardzo funkcjonowanie. Ojciec Tadeusz w latach 1978 - 84 był proboszczem naszej parafii, a w latach 2000 (?) - 2012 pacował na polu duszpasterskim. Pogrzebowi 27. grudnia w Gdyni przewodniczył J. E. Abp Tadeusz Gocłowski. W pogrzebie uczestniczylo ok. 80 kapłanów. Ciało złożóno w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Witamińskim w Gdyni. Z naszej parafii brała udział liczna delegacja. Na pogrzeb o. Tadeusza zorganizowano wyjazd autokarowy. Wielu parafian żywo wspomina Ojca jako gorliwego duszpasterza, lubiącego pielgrzymować razem z parafianami po rozlicznych Sanktuariach w Polsce i w Europie.

RP - 2014

11. stycznia
Chór "Stella Maris" pod dyrekcją o. Józefa wilczyńskiego SJ otrzymał Dyplom Uznania "Pro Ecclesia et Populo".

16. lutego - Niedziela
W naszej parafii odbył się uroczysty obrzęd poświecenia wdów. Biskup Wiesław Szlachetka przyjął trzy kandydatki (po odpowiednim przygotowaniu) do stanu Wdów konsekrowanych.

27. kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Ojciec Świety Franciszek kanonizował - czyli świętymi ogłosił Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Na wszystkich mszach wyrażaliśmy radość i wdzięczność Panu Bogu. Delegacja parafian wzięła udział w Uroczystościach w Rzymie.

16. maja - piątek

Uroczystość św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski i naszej parafii.
Dzisiaj w obecności zaproszonych gości: Księży Proboszczów z naszego Dekanatu i Jezuitów z Gdyni i Jastrzębiej Góry poświęcony został nowy sztandar dedykowany Św. Andrzejowi Boboli, naszemu Patronowi.

10. czerwca
Odbywają się w naszej parafii uroczyste obchody Jubileuszu: - 200 lat od wskrzeszenia Zakonu Towarzystwa Jezusowego (potocznie nazywanego Jezuitami) i - 450 lat obecności Jezuitów w Polsce.

Lipiec i sierpień
Przed Małym Kościołem trwają prace remontowe - wymieniana jest na części placu kostka chodnikowa.

26. sierpnia
Na inne placówki zostali posłani nasi kapłani: - o. Marian Joeck SJ do Kolegium Jezuitów w Gdyni; - o. Marek szafran SJ do Jastrzębiej Góry. Przybyli: - o. Artur Wyzina SJ i o. Adam Matras SJ.

24. września
Zmarł o. Marian Joeck SJ, w 84. roku życia, 64. powołania zakonnego i 56. kapłaństwa. Do naszej parafii przybył w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 2004 r. i duszpasterzował do sierpnia 2014 r. Pochowany został w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku 30 września.

11. listopada - wtorek - Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Z tej okazji po mszy o godz. 11:00 odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej. Koncert rozpoczął się wręczeniem o. Józefowi Wilczyńskiemu SJ, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Laudację wygłosiła p. dr Tatiana Szczepankiewicz – Maliszewska. Medal w imieniu ………. wręczała Pani ………. .

W skład Zespołu „Stella Maris” wchodzi: chór, orkiestra i balet. Zespół powstał w Gdańsku, w roku 1969 r. Tworzą go: młodzież, dzieci, absolwenci oraz nauczyciele Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Mentorem i dyrygentem jest ksiądz Józef Wilczyński SJ. Zespół koncertował w wielu różnych miastach, państwach i na różnych kontynentach. Nagrał też kilkanaście kaset i płyt CD. Zespół koncertuje nieprzerwanie już od 1969 r. Więcej informacji o "Zespole" jest umieszczone na ich stronie internetowej.

20. grudnia
Wieloletnie zaangażowanie pracowników i "Solidarności" Stoczni Remontowej w Gdańsku, każdego roku owocuje przygotowaniem i przekazaniem paczek na Święta Bożego Narodzenia rodzinom potrzebującym wsparcia z naszej parafii.

RP - 2015

W bieżącym roku przypadają ważne dla naszej parafii rocznice: 85. erygowania Parafii Świętego Krzyża w Gdańsku  Wrzeszczu i 70. przybycia Jezuitów oraz 70. przybycia Sióstr Służebniczek NMP Starowiejskich. Przygotowujemy się do obchodów tych rocznic.

19. stycznia
W 79. roku życia, 51 powołania zakonnego i 44 kapłaństwa odszedł do Pana o. Jerzy Świerkowski SJ. Pochowany został w grobowcu zakonnym na Cmentarzu powązkowskim w Warszawie (23.01). W naszej parafii w Gdańsku Wrzeszczu przez kilka lat był duszpasterzem akademickim. W tym czasie zapisał się w sercach studentów i grona akademickiego, którzy do dzisiaj pamiętają o swoim duszpasterzu i gromadzą się na spotkaniach okolicznościowych.

Lipiec
Studenci z DA "Winnica" wraz z o. P. Kropiszem SJ uczestniczyli w projekcie "Dobro - podaj dalej" opiekując się i ucząc dzieci na Syberii.

24. sierpnia - poniedziałek
Zmarł o. Janusz Motyliński SJ, w 75. roku życia, 57. powołania zakonnego i 47. kapłaństwa. Przez kilka ostatnich lat  był spowiednikiem i duszpasterzem w naszej parafii. Pogrzeb odbył się 27 sierpnia. Ciało Ojca Janusza złożono w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Łostowickim. "... Wielu zapamięta Ojca Janusza jako uśmiechniętego, bliskiego ludziom i  ciepłego człowieka. ... "

Wrzesień
Jak co roku rozpoczęła działalność Świetlica parafialna. A pod koniec miesiąca, na prośbę i podjęte działania rodziców wznawia swoją działalność "Oaza Dzieci Bożych".
13. września - niedziela
Pożegnaliśmy i wyraziliśmy wyrazy wdzięczności Pani Barbarze Drogoś, naszej długoletniej organistce, która przez ostatnie 37 lat animowała śpiew, wzbudzała wzruszenie, zachwyt i podziw swoim niepowtarzalnym śpiewem. (Dzięki Bogu, że co jakiś czas odwiedza nas i możemy nadal cieszyć się pięknem śpiewu i gry w jej wykonaniu.)
17. września - czwartek
Po ciężkiej chorobie odeszła do Pana Brygida Kriger, która przez ostatnie 16 lat z wielkim oddaniem i życzliwością prowadziła kancelarię parafialną. Pogrzeb odbył się 22. września.

7. października - środa
Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej - ostatnie śluby zakonne złożył o. Piotr Deczewski SJ. W obecności parafian i 30 Jezuitów śluby przyjmował Ojciec Prowincjał Tomasz Ortmann SJ.
16. października - piątek
Po wieczornej mszy św. miał miejsce Koncert dziękczynny wieńczący obchody Dnia Papieskiego w Trójmieście.
25. października - niedziela
Na sumie parafialnej, uroczyście pożegnaliśmy o. Janusza Warzochę SJ, i przywitaliśmy nowego proboszcza, którym został o. Tadeusz Domeracki SJ.
W dniu dzisiejszym ukazało się Jubileuszowe wydanie "Biuletynu PRZY ŚWIETYM KRZYŻU".

Listopad
- Trwają uzgodnienia (z konserwatorem zabytków i firmami) oraz przygotowania do przeprowadzenia remontu zegara i dzwonów.
- Duszpasterstwo Akademickie, pod opieką duszpasterską o. Piotra Kropisza SJ, w związku z przygotowaniem się do Światowych Dni Młodzieży i przygotowaniem do Jezuickiego programu MAGIS, wprowadza w pierwsze czwartki miesiąca mszę św. w języku angielskim.
29. listopada - niedziela
Podczas uroczystej sumy, w naszej parafii, i we wszystkich parafiach w Polsce, została uroczyście zapalona świeca Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu naszej Ojczyzny. Ma ona przypominać nam  o tym wspaniałym wydarzeniu oraz o naszym własnym chrzcie i o tym wszystkim co się wtedy dokonało, i dokonuje się od chrztu do dnia dzisiejszego.

RP - 2016

14. kwietnia - czwartek
Rozpoczęły się Ogólnopolskie Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zaplanowane są uroczystości w naszej Archidiecezji i także w naszej parafii.

18. kwietnia – poniedziałek
Powrócił do Kościoła pw. św. Andrzeja Boboli (tzw. Duży Kościół) obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przed zmianą wystroju kościoła obraz ten wspierał kult i był umieszczony w obecnym miejscu nadstawy ołtarza św. Andrzeja Boboli. W latach 80 ubiegłego wieku, gdy została zamontowana nadstawa ołtarza przedstawiająca Matkę Bożą i św. Andrzeja Bobolę, obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy został przeniesiony do kaplicy domu zakonnego na plebani, i tu był do dzisiaj. Obecnie stoi bezpośrednio na ołtarzu poniżej nadstawy i jeszcze oczekuje na ostateczne miejsce lub formę swojej obecności.
Budynek kościoła był zaprojektowany i zbudowany dla protestantów, których charakteryzuje surowość i prawie zerowy wystrój wnętrza świątyni. Stąd dzisiejsza trudność w dopasowaniu jakiegokolwiek elementu, żeby współbrzmiał, pasował i dopomagał.

3. maja - wtorek
Uroczystość NMP Królowej Polski
O godzinie 16.12 odszedł do Domu Miłosiernego Ojca Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski CM, pierwszy Metropolita Gdański, w 84 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 33 roku biskupstwa. Uroczystości pogrzebowe trwały w dniach od 4 do 6 maja.

12 maja 2016 – czwartek - godz. 21:00
Wigilia Matki Bożej Fatimskiej.
Po kilkumiesięcznych ustaleniach z konserwatorem i wykonawcą zostały ostatecznie uruchomione: zegar i dzwony na wieży kościoła. Pace remontowe trwały długo ze względu na konieczność zamontowania nowych mechanizmów oraz szeroki zakres napraw i przebudowy.
Cieszymy się, że nasza wieża z powrotem ożyła i tak jak wcześniej, tak nadal zegar wskazuje i wybija godziny, wybija półgodziny; że dzwony przypominają o świętach, modlitwie i chrześcijańskim życiu. Cieszymy się, że znowu jest tak odświętnie w naszej parafii i dzielnicy. I mamy nadzieje, że będzie przez następne dziesięciolecia.
Z Ogłoszeń Duszpasterskich na 22 maja 2016 - Niedziela Trójcy Przenajświętszej:
Od ponad tygodnia ponownie w naszej świątyni „Na Anioł Pański biją dzwony” rano o godz. 6.00, w południe o godz. 12.00 i wieczorem o godz. 18.00. Również od tygodnia ponownie prawidłowo chodzi i bije zegar wieżowy. Zostały zakończone prace renowacyjne, remontowe i modernizacyjne dwóch dzwonów i zegara. koszty remontu zostały pokryte z Funduszu remontowego parafi.a