I Komunia święta

? maja 2017 r. - niedziela, o godz. ??.??

"Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją ma życie wieczne"

Zasadą ogólną jest, że przygotowanie i przyjęcie Sakramentu Pokuty i Eucharystii, powinny się dokonać w parafii obecnego faktycznego miejsca zamieszkania. Właśnie ta parafia ma pierwszeństwo i wszelkie prawa odnośnie przygotowania i udzielenia m. in. tych sakramentów.

Dzieci uczęszczają na katechizację w szkole, a przygotowują się i przystępują do sakrementów: Pokuty i Eucharystii w parafii. 

Rodzice tych dzieci powinni dostarczyć do parafii:

  • świadectwo chrztu świętego.


Ponadto, w przypadku dzieci spoza parafii rodzice powinni dostarczyć:

  • zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę
  • zaświadczenie o dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez kapłana - katechetę
  • zgodę z własnej parafii

Oprócz zajęć szkolnych dzieci uczestniczą także w katechezie przy parafii. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w strojach liturgicznych.

Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w prowadzonych przez Ojca Proboszcza i Siostrę Katechetkę spotkaniach formacyjno-informacyjnych w każdy II czwartek miesiąca o godz. 18:00 w Małym Kościele.

Uroczystość I Komunii św. dzieci odbędzie się w I połowie maja 2017 roku. Dokładny termin zostanie ustalony na spotkaniu z rodzicami we wrześniu 2016 r.

OGŁOSZENIA:

1