Bierzmowanie 2017

Zasadą ogólną jest, że przygotowanie i przyjęcie Sakramentu bierzmowania, powinno mieć miejsce w parafii obecnego faktycznego miejsca zamieszkania. Właśnie ta parafia ma pierwszeństwo i wszelkie prawa odnośnie udzielenia m. in. Sakramentu bierzmowania.

Spotkania dla kandydatów przygotowujące do Bierzmownia (uczniów III klas gimnazjalnych i starszych) w naszej parafii rozpoczną się we wrześniu 2016 r.

Najbliższy Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony w pierwszej połowie 2017 roku.

Należy dostarczyć:
- indeks z właściwym wpisem z udziału w zajęciach religii w szkole;
- świadectwo Chrztu św.;
- Zgodę od swojego Księdza Proboszcza, jesli ktoś nie jest z naszej parafii, o ile został przyjęty przez Prowadzących.

Spotkania będą odbywały się w sali pod Małym Kościołem:
- według ustaleń Ojców prowadzących przygotowanie.

Ojcowie prowadzący: o. Artur Wyzina SJ i o. Adam Matras SJ.

 

Pomocne strony

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3 - imiona świętych i błogosławionych wraz z życiorysami.