Wspólnota Ewangelizacyjna

Ewangelizacja dziś

"Poszukujemy [...] nowej ewangelizacji, zdolnej dotrzeć do świata, nie objętego ewangelizacją «klasyczną». Wszyscy potrzebują Ewangelii; Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla zamkniętego kręgu ludzi, mamy zatem obowiązek szukać nowych dróg, by dotrzeć z nią do wszystkich." Benedykt XVI

 

W każdy piątek prowadzimy modlitewną adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w Dużym Kościele, godzine przed wieczornym nabożeństwem.

W drugie soboty miesiąca spotykamy się, w Małym Kościele na:
  - modlitwie i adoracji o godz. 16 .00
  - Mszy św. o godz. 17.00
  - a następnie na agapie.

Nie ograniczamy sie jednak do tej modlitwy. Jesteśmy także w Szpitalu na ul. Klinicznej 1a w Gdańsku, w niedziele, o godz. 19:00 w tamtejszej kaplicy. I chcemy być blisko cierpiących. Pragniemy posługiwać, służyć podczas niedzielnej Eucharystii, troszcząc się, aby spotkanie z Jezusem we Mszy św. było umocnieniem w cierpieniu dla pacjentów i ich bliskich. W ten prosty sposób modlitwą i czynem niesiemy Ewangelię ubogim.

Jeśli chcesz, możesz dołączyć do nas!

Naszym opiekunem jest o. Leszek Pestka SJ