Biuletyn Parafialny

"PRZY ŚW. KRZYŻU"

nasz adres: [email protected]

 

Redakcja

O. Tadeusz Domeracki SJ - redaktor naczelny

O. Marek Stelmaszczuk SJ – z-ca redaktora naczelnego

Lucyna Chrobak

Michał Fibek - skład

Roman Gąsienica

Maria Jędrzejewska

Joanna Kiedrowicz - korekta

Anna Leonowicz

Ewa Prusik

 

Osoby zainteresowane włączeniem się w redagowanie naszego pisma prosimy o kontakt z parafią.