Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec

 

 

 

 

Nasze cele i zadania:

  „Kochać i służyć”.


- Modlitwa codziennego ofiarowania się Bogu przez Jezusa Chrystusa.
- częsta Komunia św. wynagradzająca za grzechy świata.
- modlitwa w i według intencji Ojca świętego.wieczorny rachunek sumienia.
- nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa oraz Niepokalanego Serca Maryi.
- Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest naszym świętem patronalnym.
- jeżeli dotarła do nas wiadomość o śmierci członka Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, bierzemy udział w pogrzebie.
- za zmarłych ofiarujemy mszę św. w miesiąc po śmierci, a w każdy pierwszy piątek miesiąca mszę św. zbiorową.

  

Spotkania

 • Pierwszy piątek miesiąca o godz. 8:00 w Dużym Kościele - Msza św. w intencji zmarłych członków Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca.

  Tego dnia przystępujemy do Komunii św. wynagradzającej Bożemu Sercu za grzechy swoje i za grzechy świata.

 • Pierwsza niedziela miesiąca o godz. 8:00 Msza św. w intencjach i według intencji wszystkich żyjących członków Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca.

  Bezpośrednio po mszy, czyli ok. godz. 9:oo 
  - spotkanie formacyjne dla wszyskich członków.

  Po południu w Dużym Kośćiele: 
  Adoracja Najświętszego Sakramentu według wyznaczonych Róż i własnej potrzeby.

  O godz. 18:00 Nabożeństwo ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusa z wyjaśnieniem intencji Apostolstwa Modlitwy.

 • Każdy WTOREK - Różaniec w intencji i według intencji Ojca Świętego o godz. 18:20 w Dużym Kościele.

 • Poniedziałek przed pierwszą niedzielą miesiąca - Spotkanie Animatorów (Zelatorów) o godz. 17:00 w salce obok kawiarenki, pod Małym Kościołem.


Ktoś swego czasu zapytał: "I to wszystko jest obowiazkowe?" - nie, nie jest obowiązkowe. To jest informacja gdzie jestesmy i co robimy. Najwyżej jest to zaproszenie. A Ty możesz dołączyć. My wskazanego dnia tam jestesmy, wiesz co robimy, i jeżeli kochasz lub przyjaźnisz się, lub chcesz znaleźć przyjaźń, to jesteś zaproszony - zaproszona.

Terminarz stały

Każdy

Wtorek


18:20 – Różaniec w intencji Papieża Franciszka jak i w intencjach przez Niego poleconych.

 

Poniedziałek
przed
I Niedzielą
miesiąca

17:00 – Zebranie Animatorów  AM i ŻR w sali pod Małym Ko­ściołem.

Pierwsza
Niedziela
miesiąca

8:00 – Msza św. o Boże błogosławieństwo i w intencjach wszystkich członków Apostol­stwa Modlitwy i Żywego Różańca. Przygotowują poszczególne Róże.

Bezpośrednio po mszy, w kościele, spotkanie wszystkich Członków AM i ŻR. Po spotkaniu wymiana tajemnic ró­żańcowych.

13:50 – 16:50 – Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramenc­ie. Dy­żurują kolejno Róże.

18:00 – Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Je­zusa z wyjaśnien­iem intencji Apostolstwa Modlitwy.

I Piątek
miesiąca

8:00 – Msza św. za zmarłych członków Apostolstwa Mo­dlitwy i Żywego Różańca.

8:30 lub 18:30 – Nabożeństwo wynagradzające Najświęt­szemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata.

I Sobota
miesiąca

8:00 – Msza św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.

8:30 – Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.