Apostolstwo Dobrej Śmierci

Spotkania

 Nasze spotkania odbywają się w poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 17:00 w Małym Kościele.

Najbliższe spotkanie ze wspólną Mszą św. odbędzie się w poniedziałek, 7 grudnia 2015 r. Ponieważ jest to czas Adwentu, m.in. czas odprawiania Rorat, uczestniczymy w Roratach dla dzieci o godz. 17:00 w Małym Kościele, a po Roratach odmówimy wspólnie Różaniec do Siermiu Boleści NMP.

Natomiast w styczniu 2016 - spotykamy się w poniedziałek 4.01.2016 - o godz. 17:00, najpierw w Małym Kościele na wspólnej mszy, a potem na Spotkaniu Opłatkowym wszystkich wspólnot. Spotkanie opłatkowe odbędzie się w salkach pod Małym Kościołem.

Apostolstwo Dobrej Śmierci

„Dobrze żyć – to wiele,
dobrze umrzeć – to wszystko...”


Apostolstwo Dobrej Śmierci zwane także Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego chrześcijańskiego umierania.


Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać:

- dla wiernych katolików -  wytrwanie w łasce uświęcającej,
- dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
- dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia często kierują swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru i w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.


Członkowie Stowarzyszenia:

- mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich zapisanych.
- uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach św., która w Polsce jest celebrowana codziennie za żyjących i za zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.


Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,

2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Święty Józefie – módl się za nami”,

3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.

Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3. W takim przypadku nie powiadamia się już Centrali w Górce Klasztornej.

Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego.

 

[ Apostolstwo Dobrej Śmierci ]