Zmarł o. Marian Joeck SJ

Dziekujemy Wszystkim za udział we mszy św. i pogrzebie ś.p. o. Mariana Joeck SJ.
Za ofiarowanie Komuni św. i modlitw o wieczną szczęsliwość o. Mariana i za obecność.
Za wszelką okazaną życzliwość i pomoc składamy z serca płynące "Bóg zapłać".